EKOLOGISKT

Väl överens med Dina önskemål och förutsättningar

Målet är att Du som kund till Klöver Ess skall få en vallfröblandning som stämmer väl överens med Dina önskemål och förutsättningar. Vårt standardsortimet av vallfröblandningar är framtaget för att passa de flesta av de kraven. Utöver vårt standardsortiment producerar vi även specialblandningar. En minsta mängd är då 150 kg/blandning.

Ekologiska Slåtterblandningar

Rapid GEV

2-årig intensiv vall för god rotation i växtföljden. Snabbetablerad som ger en bra ogräskonkurrens. Goda näringsvärden och bra förutsättningar för ensilering. Skördas minst 3 ggr/år. För intensiv mjölk- och köttproduktion

 • 40% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 40% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 20% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun

Skriv ut blandning Rapid GEV

 Stabil GEV

Intensiv, högavkastande vallblandning där kombinationen av ängs- och rörsvingel ger förutsättningar för en stor mängd grovfoder av hög kvalitet. Rekommenderas för 3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 40% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 20% Rörsvingel Karolina
 • 15% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Ängsvingel Vestar
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Stabil GEV

Driftig GEV

Högavkastande, smaklig och lättensilerad blandning.
Mer intensiv än vår vallfröblandning Hållbar GEV pga den högre rajgräsandelen.
Rekommenderas 2-3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 45% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 20% Ängsvingel Vestar
 • 20% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Driftig GEV

Alfamax GEV

Kombinationen av rörsvingel och lusern gör den till en intensiv och torktålig blandning. Den högre baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt foder av hög klass. Rekommenderas för 3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 35% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 20% Rörsvingel Karolina
 • 15% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike
 • 15% Lusern Ludvig/Europe Ympad

Skriv ut blandning Alfamax GEV

Hållbar GEV

Bra allroundblandning som håller näringsvärden på en god nivå även vid ett något senare skördetillfälle. Fungerar utmärkt att efterbeta. Rekommenderas för 3 vallår och 3 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 50% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 25% Ängsvingel Vestar
 • 10% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Hållbar GEV

Ekologiska Gräsblandningar

Briljant GEV

Speciellt anpassad för häst. Lättorkad vall med lägre sockerhalt. Passar både till slåtter och bete. Rekommenderas för 3-4 vallår och 2 skördar/år.

 • 52% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 30% Ängsvingel Vestar
 • 12% Rödsvingel Gondolin
 • 6% Ängsgröe Balin

Skriv ut blandning Briljant GEV

Solid GEV

Gräsblandning väl anpassad till skörd av hö och hösilage. Rekommenderas för 3 vallår och 2 skördar/år.

 • 65% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 35% Ängsvingel Vestar

Skriv ut blandning Solid GEV

Trygg GEV

Gräsblandning passande på mulljord där ängsgröe ger en tramp- och körtålig matta även under fuktiga förhållanden. Rekommenderas för 3 vallår och 2-3 skördar/år.

 • 55% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 35% Ängsvingel Vestar
 • 10% Ängsgröe Balin

Skriv ut blandning Trygg GEV

Ekologiska Betesblandningar

Herkules Bete GEV

Väl anpassad betesblandning för samtliga djurslag och odlingslägen. Utformningen gör den även mycket lämplig som slåtterblandning för får.

 • 20% Timotej Gunnar
 • 25% Ängsvingel Vestar
 • 25% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur/Indicus 1
 • 10% Rödsvingel Gondolin
 • 10% Ängsgröe Balin
 • 10% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Herkules Bete GEV

Ekologiska Fång- och Mellangrödablandningar

Fång GEV

Speciellt anpassad för dig som tänkt söka ersättning för fånggrödor för minskat kväveläckage. Rekommenderad utsädesmängd är 10 kg/ha.

 • 70% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 15% Ängsvingel Vestar
 • 15% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun

Skriv ut blandning Fång GEV

Mellangröda GEV

Speciellt anpassad för dig som tänkt söka ersättning för åkermark med mellangrödor för kolinlagring. Rekommenderad utsädesmängd är 10 kg/ha.

 • 70% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 30% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun

Skriv ut blandning Mellangröda GEV