om oss

Välkommen till KLÖVER ESS Agri

På den marknad vi är verksamma blir produkterna allt mer en fråga om kvalitet och egenskaper. Det som KLÖVER ESS Agri erbjuder är därför inte bara de fysiska produkterna, utan i allt större utsträckning de lösningar företaget kan erbjuda. På vallfrösidan kan vi erbjuda de bästa sorterna på marknaden, oberoende av leverantör eller sortägare.

Med våra vallfröblandningar och din möjlighet att hos oss beställa egna blandningar, skapar vi tillsammans förutsättningar för högsta möjliga skörd, bästa resultat i produktionen och därigenom en god ekonomi för dig som kund. Kvalitet, egenskaper och pris. Det är helheten som skapar värdet. Vi ökar värdet för dig som kund genom att erbjuda den mest flexibla och pålitliga försörjningen av produkter.

Vi som driver KLÖVER ESS Agri, Yngve och Karl-Oskar med familjer, är själva lantbrukare och har därigenom stor insikt i jordbrukets alla möjligheter, problem och förutsättningar. Vi har också stor erfarenhet av produktion, rensning, certifiering och marknadsföring och är väl insatta i regelverket för utsädesproduktion. Vi arbetar seriöst med att prova nya nordiska sorter för svenskt lantbruk i riksförsöken på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Vi producerar fröutsäde på våra egna gårdar och för att täcka efterfrågan på våra blandningar lägger vi ut kontraktsodlingar hos utvalda lantbrukare i Sverige. Vi köper också in certifierat utsäde från handeln i Sverige. Vi har som målsättning att allt utsäde skall vara producerat i Sverige.

 Yngve Dahlström och Karl-Oskar Hedén

Yngve Dahlström

 

Producent och säljare av certifierat utsäde.
I grunden är jag lantbrukare med inriktning växtodling sedan 1982 där all produktion av växtodlingen gick till utsädesvara. Har drivit och driver nu igen eget utsädesrenseri för produktion av certifierat vallfröutsäde.

Jag har arbetat med utsädesrensning av spannmålsutsäde sedan 1975. Efter 1995 även med rensningsprocessen av vallfrö. Jag har arbetat aktivt med försäljning, transport, logistik och marknadsföring samt medverkat på temadagar med föredrag om fröproduktion, odlingsteknik och grovfoderproduktion.

Hösten 2014 ingick jag ett samarbete med Svenska Foder under tre år med i princip samma arbetsuppgifter.

Nu startar jag upp i egen regi igen med produktion och försäljning tillsammans med Karl-Oskar Hedén.

Karl-Oskar Hedén

 

Jag är född och uppvuxen på en mjölkgård i Norra Härene utanför Lidköping.
Idag driver jag gården med ekologisk växtodling och köttdjursuppfödning tillsammans med min sambo Stina och barnen Ingrid, Sven och Sigge.

Min bakgrund är full av olika arbeten som ofta är kopplade till lantbruk. Maskinförare på växtodlingsgård, reservdelssäljare på maskinfirma, dykledare inom röjdykarsystemet och senast som produktchef på Scandinavian Seed.

Efter avslutad gymnasial lantbruksutbildning har jag erhållit en lantmästarexamen.
Jag drivs av intressanta utmaningar och samarbete för att tillsammans med andra människor lösa problem och skapa förtroende och starka relationer.

Driver Klöver Ess Agri tillsammans med Yngve Dahlström.