tips och rÅd

Hur att lyckas med din insådd!

1. Förbered jorden väl

Som alltid är det viktigt att planera så att man sparar fukt i jordprofilen för att få en jämn och bra uppkomst. Höstplöjning är att föredra.

2. Utsädesmängd

Sänk utsädesmängden på skyddsgrödan med 20-30%.
Slåtterblandningar: 20 kg/ha
Betesblandningar: 25 kg/ha

3. Sådjup

0,5-1 cm är ett bra sådjup till fröblandningar. Vid djupare sådd riskeras uppkomsten främst hos småfröiga arter som timotej, vitklöver och ängsgröe.

4. Återpacka

Viktigt att jorden tryckas till mot fröet. Beroende på jordart och såmaskin kan man behöva återpacka ytterligare en gång.

5. Skyddsgröda

Välj art efter förutsättningar, Havre, korn och vårvete är stabila skyddsgrödor. WW rajgräs är ett bra alternativ om man vill kunna ta ensilageskördar under första året.

6. Kvävegiva

Prioritera insådden och dra ner kvävegivan!

7. Spruttidpunkt

Baljväxter som klöver och lusern är extra känsliga för kemiska ogräsbekämpningar vid fel tillfälle. Håll koll på deras utvecklingsstadier och preparatens rekommendationer.

8. Helsäd

Helsäd ger bäst insådd. Man har även möjlighet att skörda återväxten under hösten.

9. Betesblandningar

För bäst tramptålighet bör man ta en första skörd som ensilage/hösilage under första vallåret så att vallen hinner täta till sig innan man släpper djur på.

Rätt utsädesmängd

ArtUtsädesmängd fröodling kg/haUtsädesmängd renbestånd kg/ha
Timotej3-614-16
Ängsvingel8-1220-24
Eng.Rajgräs6-1020-24
Italienskt Rajgräs8-1220-30
Rörsvingel6-1020-24
Rajsvingel8-1020-24
Hundäxing6-814-16
Rödsvingel3-614-16
Ängsgröe4-810-15
Rödklöver tetraploid3-416-20
Rödklöver diploid2-316-20
Vitklöver1-310-14
Lusern1-320-24
Slåttervall20
Betesvall25
WW Rajgräs som skyddsgröda7-8

Sådjup för olika arter!