KONVENTIONELLT

Väl överens med Dina önskemål och förutsättningar

Målet är att Du som kund till Klöver Ess skall få en vallfröblandning som stämmer väl överens med Dina önskemål och förutsättningar. Vårt standardsortimet av vallfröblandningar är framtaget för att passa de flesta av de kraven. Utöver vårt standardsortiment producerar vi även specialblandningar. En minsta mängd är då 150 kg/blandning.

Slåtterblandningar

Toro

För lantbrukare som värdesätter en stor avkastningstrygghet och där rätt tajming vid skördetillfället är mycket viktigt för att uppnå god näringsprofil. Rekommenderas för 3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 45% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 25% Rörsvingel Karolina
 • 15% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Toro

 Vaca

Intensiv, högavkastande vallblandning där kombinationen av ängs- och rörsvingel ger förutsättningar för en stor mängd grovfoder av hög kvalitet. Rekommenderas för 3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 40% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 25% Rörsvingel Karolina
 • 12% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Ängsvingel Vestar
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 3% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Vaca

Aktiv

Högavkastande, smaklig och lättensilerad blandning.
Mer intensiv än vår vallfröblandning Tålig pga den högre rajgräsandelen.
Rekommenderas 2-3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 45% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 20% Ängsvingel Vestar
 • 20% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Aktiv

Alfamix

Kombinationen av rörsvingel och lusern gör den till en intensiv och torktålig blandning. Den högre baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt foder av hög klass. Rekommenderas för 3 vallår och 3-4 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 35% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 25% Rörsvingel Karolina
 • 10% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike
 • 15% Lusern Ludvig/Europe Ympad

Skriv ut blandning Alfamix

Tålig

Bra allroundblandning som håller näringsvärden på en god nivå även vid ett något senare skördetillfälle. Fungerar utmärkt att efterbeta. Rekommenderas för 3 vallår och 3 skördar/år. Lämplig för mjölk- och köttproduktion.

 • 50% Timotej Gunnar/Grindstad
 • 25% Ängsvingel Vestar
 • 10% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur
 • 10% Rödklöver Rozeta/Corvus/Taifun
 • 5% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Tålig

Gräsblandningar

Leo

Speciellt anpassad för häst. Lättorkad vall med lägre sockerhalt. Passar  både till slåtter och bete. Rekommenderas för 3-4 vallår och 2 skördar/år.

 • 52% Timotej Gunnar
 • 30% Ängsvingel Vestar
 • 12% Rödsvingel Gondolin
 • 6% Ängsgröe Balin

Skriv ut blandning Leo

Lyra

Gräsblandning väl anpassad till skörd av hö och hösilage. Rekommenderas för 3 vallår och 2 skördar/år.

 • 65% Timotej Gunnar
 • 35% Ängsvingel Vestar

Skriv ut blandning Lyra

Betesblandningar

Bison Bete

Väl anpassad betesblandning för samtliga djurslag och odlingslägen. Utformningen gör den även mycket lämplig som slåtterblandning för får.

 • 20% Timotej Gunnar
 • 25% Ängsvingel Vestar
 • 25% Eng. rajgräs Figgjo/Kentaur/Indicus 1
 • 10% Rödsvingel Gondolin
 • 10% Ängsgröe Balin
 • 10% Vitklöver Litago/Bianca/Klondike

Skriv ut blandning Bison Bete